Philosophy of the Arts

mfok

Moderne filosofen over kunst. Opmerkingen naar aanleiding van het boek.

Kant, KU, §9

In par. 9 onderzoekt Kant de vraag wat eerst is: het genoegen of het oordeel over het object dat dit genoegen teweegbrengt. Hiermee reageert hij onder meer op de theorie van David Hume die meent dat schoonheid een sentiment is, en dat onze dialoog achteraf alleen dient om erover te praten. Kant, nu, omdat hij…

Read more

Kant, KU, Opwinding en ontroering

De irrelevantie van opwinding en ontroering is Kants argument tegen de evocatie-theorie van artistieke betekenis, de theorie die meent dat de betekenis van een kunstwerk bestaat in hetgeen het werk in zijn beschouwer oproept. Kants argument werkt mooi tegen sentimentele oordelen (vgl. Savile), maar is lastig wanneer het om “tearjerkers” gaat, daar die voor hun…

Read more

Adorno’s goede en minder goede argumenten

Zoals Adorno het formuleert, zo is het inderdaad gesteld met de museale kunsten vandaag de dag: men weet niet goed meer welke grenzen er nog overschreden moeten worden. Maar is het wel zo noodzakelijk om alsmaar de kunsten te ‘revolutioneren’? …een briljante benadering vande kunst…. Deze vraag legt de vinger op een argument bij Adorno…

Read more

Is sport een kunst?

Hoe kunnen we sport nog buiten de kunst houden, gegeven de argumenten van Gadamer? Immers, volgens Gadamer is een kunstwerk als een spel [sport is dat ook], dat wordt voorgesteld aan een publiek [sport wordt dat ook] en dat een symboolkarakter heeft … heeft sport dat ook? Picasso’s Guernica kunnen we keer op keer waarnemen…

Read more

Schopenhauers ideeën

1. Schopenhauer, Plato en Hegel. Schopenhauers opvatting over het kunstwerk als weergave van een Idee moet in zijn tijd gezien worden. Ze is onder meer bedoeld als ‘correctie’ op Hegels opvatting dat in een kunstwerk het ideële en het zintuiglijke één op één samengaan. En ze geeft lucht aan idealistische tendenzen in de kunsten. Schopenhauers…

Read more

Hegel en Schopenhauer

Over belangeloosheid: Hegel en Schopenhauer hanteren verschillende noties van ‘belangeloosheid’. Hegel begrijpt dat ook wetenschappers belangeloos moeten zijn, moeten afzien van hun persoonlijke perspectief, om dichter bij de waarheid te komen, en dat dat dus niet speciaal is voor kunstenaars of de esthetische ervaring. Schopenhauer echter ziet wetenschap als een verwerking van begrippen, en begrippen…

Read more

Kant en de XTC-pil

Wat, denk je, zou Kant zeggen over de subjectieve doelmatigheid van de XTC-pil? Als je het weet, lever je antwoord dan in via een mailtje. De XTC-pil (of LSD voor de ouderen onder ons) veroorzaakt een vrij spel der kenvermogens, toch? Is de pil mooi of wat we als gevolg van het innemen ervan waarnemen?…

Read more

Onzuivere smaakoordelen en volkomenheid

Een onzuiver smaakoordeel is nadrukkelijk iets anders dan een oordeel over de volkomenheid van een object. Een smaakoordeel is eerst en vooral een oordeel over de manier waarop iets zich aan ons gemoed (gevoel van lust en onlust) voordoet. Kant ‘tolereert’ ook smaakoordelen waarin concepten enige rol spelen, maar oordelen die alleen maar gaan over…

Read more

Het concept op de subjectplaats

We bespraken gisteren de analyse van Ted Cohen van Kant’s uitleg van het smaakoordeel. Cohen claimt dat als we een film, Psycho bij voorbeeld, mooi vinden dat er dan twee concepten in het geding zijn: In het smaakoordeel “Psycho is mooi.” wordt een predikaat (“is mooi”) toegeschreven aan een subject (“Psycho“). Cohen’s these over het…

Read more