Philosophy of the Arts

Waarneming

Wat waarneming is: waar het waargenomene is, en hoe we het ons herinneren.

Covid en Zoom/Teams/Skype

We zijn terecht tamelijk blij met beeldbel-software als Zoom, Teams en Skype — programma’s die ons in staat stellen toch nog in groepen te overleggen ondanks dat we allemaal thuis zitten. We kunnen zo informatie verspreiden onder onze collega’s en proberen alle neuzen in de zelfde richting te krijgen. De sociale verbanden die je met…

Read more

Teams en de ander

In mijn optiek is het niet zozeer het voortdurende alleen thuis zitten wat de corona-crisis zo ellendig maakt, maar de vergaderingen in Teams, Zoom, Skype enzovoort — on-menselijke media waarin iets zeggen louter zenden is en stilte afdwingt en waarin iedereen iedereen observeert en niemand iemand kan aankijken. Teams is geen praktijk — Teams parasiteert…

Read more

Wetenschap en schoonheid

Drie dingen over de relatie tussen wetenschap en schoonheid: 1. Schoonheid is een subjectieve eigenschap van dingen en gebeurtenissen. Ze hangt af van degenen die haar oppikken. 2. Dat we schoonheid oppikken, betekent dat ze ook daadwerkelijk bestaat, als eigenschap van die dingen of gebeurtenissen. Niet alles wat mensen roepen zal gepast zijn (mensen kunnen…

Read more

Mentale representaties

Als ik een stoel zie in mijn kamer, zou ik daar volgens bepaalde theorieën een mentale representatie van moeten hebben in mijn hersenen—iets wat we met een fMRI-scan in beeld kunnen brengen en wat door onze hersenen verder verwerkt wordt. Is die mentale afbeelding een plaatje alleen van de stoel of ook van de tafel…

Read more

Schoonheid is liefde

Schoonheid is liefde. De schoonheid van natuur is een projectie van jouw liefde; die van een ander, van wederkerige liefde; die van een kunstwerk, een projectie van de liefde van de kunstenaar. Liefde zou niet moeten eindigen. Daarom stelt mooie kunst ook zo melancholiek. (Mooie natuur en mooie mensen hebben dat effect niet.) (Ik zeg…

Read more

Don’t push. Het internet is schijn.

Ik ben een early adapter als het om digitale zaken gaat. Al tijdens mijn studie werkte ik op de Commodore 64, en met MS-DOS computers. Toen de MacIntosh uit kwam, kocht ik er een en toen Jobs de Next ontwikkelde, verdiepte ik me in dat systeem. Toen Jobs terugkwam en OSX introduceerde was ik geshockeerd—dat…

Read more

Selfies als zelfportret

Een selfie is geen zelfportret, want dat is een afbeelding van hoe je jezelf ziet (letterlijk). Maar kun je misschien zeggen dat het wel degelijk een portret is van hoe je jezelf ziet: je ziet jezelf toch op het display en drukt af? Portretteren is hier een passieve term. Het weergeven van hoe je jezelf…

Read more

Schaamte en shaming

Je hebt iets gedaan en anderen zien het en het dringt tot je door dat je je schaamt. Je schamen is een soort van schuldbekentenis. Je geeft al te kennen dat je het met de te vermoeden veroordeling van de ander eens bent—en je hoopt dat daarmee de zaak tussen jullie gehouden kan worden: je…

Read more

Is de demente (nog) een persoon?

De vraag in de titel klinkt waarschijnlijk hard, maar zo is hij niet bedoeld. Een demente verdient al het respect dat mensen verdienen. Maar blijft een mens altijd een persoon, of komt er een moment waarop het dementeren zo ver gaat dat men wel nog lid is van een persoonssoort (de mens), maar niet meer…

Read more

Onze associaties.

Er zijn van die momenten op de dag dat ik onwillekeurig overvallen wordt door bepaalde associaties. Het heeft me een tijdlang toegeschenen dat het steeds dezelfde associaties waren die in dezelfde situaties opkwamen, maar inmiddels is mij gebleken dat nieuwe associaties oude associaties kunnen overschrijven (net zoals dat met herinneringen gaat). Alleen de momenten waarop…

Read more