Philosophy of the Arts

Wittgenstein

Het blote oog bestaat niet.

Sommigen menen dat omdat je met het blote oog het verschil tussen een origineel en zijn perfecte vervalsing niet kunt zien, dat verschil niet esthetisch verklaard kan worden (Lessing). Met het blote oog kijken, mag dan een begrijpelijke uitdrukking zijn (een legitiem verzet tegen vooroordelen), in werkelijkheid bestaat het niet. Wat er tegen de aanname…

Read more

The aspect-blind

In the Philosophical Investigations Wittgenstein discusses the ambiguous duck-rabbit picture as illustrating a specific kind of seeing, seeing-as: we see the drawing now as a duck, now as a rabbit. Wittgenstein thinks seeing an aspect means seeing the internal relations of the thing with its surroundings. (The duck looks to the left, the rabbit to…

Read more

Self-depiction errr… self-assertion (TLP 3.332)

Wittgenstein, in TLP 3.332, says something about sentences which sounds awkward, but is perfectly clear when applied to pictures. So the insight in the lemma may well depend on his picture theory of language. 3.332 No proposition can make a statement about itself, because a propositional sign cannot be contained in itself (that is the…

Read more

Bild, Darstellung (TLP 2.0251)

What is the isomorphy between a sentence and the world it describes? Looking at the photograph, and assuming the world was similar to what we see in it—let us say we hold the photograph up to the scene it depicts—it makes clear sense to claim that the fork is to the left of the plate…

Read more

What is logical form? (TLP 2.171–2.225)

…What is the logical formof a cup of tea half-filled with lemon juice?… A picture can depict only that which form it has. Sculptures depict the spatial aspect of things, paintings their colouring aspect. (2.171) What seems presupposed as a necessary condition is the sharing of the logical form between the picture and the depicted….

Read more

Draaisma on memory

So I hear Douwe Draaisma say—in an interview on television—that we have many kinds of memory, at least one per sense organ and then a lot more of them. (I like that model). And he defines memory as anything we retain from the past to deal with the present. (I like that definition). And he…

Read more

Empirisme

1. De theorie dat alle waarheden in de zintuiglijkheid bevestigd moeten (kunnen) worden–de zogenaamde extreme variant van het empirisme–vindt vooral opgang aan het begin van de 20e eeuw, in het logisch positivisme. Vertegenwoordigers: de vroege Wittgenstein (van de Tractatus Logico-Philosophicus), en Carnap. 2. Volgens Hume kan de verbeelding wel ideeën ordenen, maar kan ze daarbij…

Read more

Nog naar aanleiding van Baumgarten

De manier waarop de rationalisten de werkelijkheid benaderen, maakt dat men die deductief kan begrijpen. Eerst was er de aanname dat de wereld logisch in elkaar zit en toen kwam de monadologie. [Een dergelijke identificatie van semantische werkelijkheid (hoe mensen de wereld begrijpen) met logische relaties tussen objectieve gegevens (alleen gaat het nu om neurofysiologische…

Read more

Letters and the Telephone

So I finally got around to reading Ray Monk’s biography of Wittgenstein and the fist shock came from an unsuspected angle: Monk could amply make use of letters Betrand Russell wrote to his then love. Why did this shock me? The shock was due to the realisation that a biographer writing about a contemporary person…

Read more

Orang oetans zijn net mensen (?)

Ik zat de wetenschapsbijlage van het NRC te lezen en stuitte op een foto van een Orang oetan en in het onderschrift stond dit: “Deze mensapen kunnen heel snel en dus onwillekeurig [een interessant “dus”] gezichtsuitdrukkingen van elkaar overnemen. Dat is een aanwijzing voor de diepe evolutionaire wortels van de menselijke empathie.” En daarna las…

Read more