Philosophy of the Arts

mfok

Moderne filosofen over kunst. Opmerkingen naar aanleiding van het boek.

Gadamer over gelijktijdigheid

IN GEEN ENKELE FILOSOFISCHE TRADITIE wordt de esthetica zo serieus genomen als in de Angelsaksische, analytische filosofie, tenzij, misschien in Gadamers werk. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is die analytische traditie bijzonder rijk en subtiel—ook al geldt dat uiteraard niet per se voor iedere bijdrage eraan. Het is dan ook tegen de…

Read more

Schilderen naar Foto’s

In “Jongleren met de werkelijkheid” stelt Hans den Hartog Jager een interessant fenomeen aan de orde. Hij noemt het een taboe, en misschien is het dat ook wel. Het gaat erom dat veel schilders naar foto’s werken, maar dat ze hun werken slechts zelden vergezellen van de foto’s waarnaar ze gemaakt zijn. Het doet mij…

Read more

An academic War

In academia a war is going on between autist people with savant capacities and people with empathetic capacities. Reductionist science versus life-world analysis. Those in the first faction will, of their autist nature, never recognise the war. This gives them the upper hand. The human species is intriguing. Kant’s Critique of Judgement is about this…

Read more

Kant. The ideal of beauty

The ideal of beauty is a sensuous presentation of beauty. This cannot be found in nature because its purposivity is projected by us humans. Natural beauty is a gift. We experience nature’s own logic.

Read more

Symbols and Symbols

In class, we discussed Gadamer’s view that a work of art is also symbolic: it is not finished until its meaning has come about. This meaning though, he argued, is in the work itself. It is also “once only”: it belongs to the one work one is confronted with. This also explains Gadamer’s view that…

Read more

Speciale Effecten van Films

Van Luchino Visconti is bekend dat hij zijn acteurs in kostuums uit de tijd liet spelen en rondlopen om hun bewegingen authentiek te maken (men denke hierbij ook aan Walter Benjamins opvatting over hoe de camera doordringt in haar object). Men kan zich voorstellen dat de huidige pogingen om Ciné Città te behouden hun belang…

Read more

Humor en propaganda

Eerste beginsel van de retorica: ken uw publiek en verleid het met u mee te denken. Ik begin met iets over mezelf te vertellen en misschien gaat de rest ook alleen over mezelf (hoewel ik dat zelf natuurlijk niet geloof). Fokke en Sukke hebben mij nog nooit aan het (glim)lachen gebracht. Ik zie dat de…

Read more

Artists intend something to be art …

As was proffered in class, artists aim at making works of art. But … when is someone an artist? Someone is an artist when … (fill in the dots) An institution is an art institution when … Well, artists must mean their work to be art and must at one time or another be recognised…

Read more

Timeless or outdated? Some arguments.

1. What kind of property is ‘timeless’ (or its counterpart “outdated”)? It is not a normal, objective property, like ‘loud’, or ‘in D minor’. These latter properties have clear rules of application. Instead “timeless” is a value; ‘is outdated’ is its negative counterpart, also a value. 2. How should we understand this value? Either nominally,…

Read more

Art should never have been turned into an autonomous cultural practice.

We are so much Hegelians with regard to art. I can bring this out by arguing that our interest in art is little more than a category mistake. Sure, people sometimes make interesting, or beautiful pictures. So what? Why put them in a museum? We could rightly ask this rhetorical question with regard to old…

Read more