Philosophy of the Arts

Arthur Schopenhauer

… wordt van aanraakbaarheid rijk

Walter Benjamin had het over “een verte hoe dichtbij ook”, aura, en het leek alsof hij dat iets belangrijks vond (maar het kon ook om een oude -reactionaire- burgerlijke waarde gaan) wat door reproductie-technieken teloor gaat. Maar ook die laatste, m.n. film, dicht hij weer revolutionaire waarde toe. Je weet het maar niet. De contouren…

Read more

Schopenhauer en Adorno over individualiteit

Net zoals voor Schopenhauer onttrekt zich ook voor Adorno iets aan onze kennis-claims, maar voor Schopenhauer is dat de Wil, een ongevormd Ding an Sich—terwijl dat voor Adorno nog ideologischer en “nominalistisch onvermogender” zal zijn dan de standaard waarheidsclaims van de wetenschappen. De Wil gaat immers de particulariteit van individuele dingen en gebeurtenissen verre te…

Read more

Schopenhauers ideeën

1. Schopenhauer, Plato en Hegel. Schopenhauers opvatting over het kunstwerk als weergave van een Idee moet in zijn tijd gezien worden. Ze is onder meer bedoeld als ‘correctie’ op Hegels opvatting dat in een kunstwerk het ideële en het zintuiglijke één op één samengaan. En ze geeft lucht aan idealistische tendenzen in de kunsten. Schopenhauers…

Read more

Hegel en Schopenhauer

Over belangeloosheid: Hegel en Schopenhauer hanteren verschillende noties van ‘belangeloosheid’. Hegel begrijpt dat ook wetenschappers belangeloos moeten zijn, moeten afzien van hun persoonlijke perspectief, om dichter bij de waarheid te komen, en dat dat dus niet speciaal is voor kunstenaars of de esthetische ervaring. Schopenhauer echter ziet wetenschap als een verwerking van begrippen, en begrippen…

Read more

Belangeloosheid en de voorstelling op het subject betrekken.

Kants notie van ‘belangeloosheid’. Er is vaak tegen Kant ingebracht dat mensen nooit volstrekt belangeloos oordelen en dat dat ook niet wenselijk is, aangezien we toch willen dat mensen door schoonheid gegrepen worden! Men kan Kant hier als volgt tegen verdedigen: wat betekent zijn eis van belangeloosheid eigenlijk? Wel, niet dat we helemaal geen belangen…

Read more

History’s pictures of perception

Kant, in his so-called Copernican move, filled in the details of this picture in wistful manner. He installed our scientific methods. Hastily. Herder installed our language, instead of the Kantian categories of understanding and the forms of intuition, space and time. And Schopenhauer reduced them to space, time and causality. These were efforts to correct…

Read more

Schopenhauers geluksleer

Afgunstig. Van Schopenhauer is bij SUN een geluksleer verschenen, De kunst om gelukkig te zijn gevuld met citaten van klassieke auteurs en overpeinzingen daarover van Schopenhauer zelf. Ik val maar met de deur in huis, Leefregel 2 zegt: Vermijd afgunst: [..] [‘Je zult nooit gelukkig zijn, als het je kwelt dat een ander gelukkiger is’,…

Read more