Philosophy of the Arts

Kennis in schoonheid (nl.)

An introduction to modern aesthetics (in Dutch); writing the second edition

Gadamer over Kant

“Met Kants verzelfstandiging van de smaak tot een subjectief esthetisch oordeelsvermogen is volgens Gadamer de mogelijkheid van een eigen fundering van de geesteswetenschappen verloren gegaan.” Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst, Klement, 2016, p. 232.

Read more

What is Philosophy of Art?

When you do philosophy of art and discuss for instance, paintings and photographs, it makes little sense to make universal claims about aesthetic values. It makes little sense to say what beauty is, full stop, as if it were an eternal idea or form in Plato’s heaven. The point is difficult to grasp but has…

Read more

Is de demente (nog) een persoon?

De vraag in de titel klinkt waarschijnlijk hard, maar zo is hij niet bedoeld. Een demente verdient al het respect dat mensen verdienen. Maar blijft een mens altijd een persoon, of komt er een moment waarop het dementeren zo ver gaat dat men wel nog lid is van een persoonssoort (de mens), maar niet meer…

Read more

Onze associaties.

Er zijn van die momenten op de dag dat ik onwillekeurig overvallen wordt door bepaalde associaties. Het heeft me een tijdlang toegeschenen dat het steeds dezelfde associaties waren die in dezelfde situaties opkwamen, maar inmiddels is mij gebleken dat nieuwe associaties oude associaties kunnen overschrijven (net zoals dat met herinneringen gaat). Alleen de momenten waarop…

Read more

Het blote oog bestaat niet.

Sommigen menen dat omdat je met het blote oog het verschil tussen een origineel en zijn perfecte vervalsing niet kunt zien, dat verschil niet esthetisch verklaard kan worden (Lessing). Met het blote oog kijken, mag dan een begrijpelijke uitdrukking zijn (een legitiem verzet tegen vooroordelen), in werkelijkheid bestaat het niet. Wat er tegen de aanname…

Read more

The aspect-blind

In the Philosophical Investigations Wittgenstein discusses the ambiguous duck-rabbit picture as illustrating a specific kind of seeing, seeing-as: we see the drawing now as a duck, now as a rabbit. Wittgenstein thinks seeing an aspect means seeing the internal relations of the thing with its surroundings. (The duck looks to the left, the rabbit to…

Read more

Lezers Top 10

Een Lezers Top 10 is een wolf in schaapskleren. Wat meet zo’n Top 10? Populariteit en korte termijn herinnering: welk boek herinnert men zich nog? eerder dan: wat was het beste boek dat ik ooit las? (Uiteraard veronderstelt dat ook herinnering, maar men zou er redenen bij moeten kunnen voegen: waarom het mooi of goed…

Read more

… wordt van aanraakbaarheid rijk

Walter Benjamin had het over “een verte hoe dichtbij ook”, aura, en het leek alsof hij dat iets belangrijks vond (maar het kon ook om een oude -reactionaire- burgerlijke waarde gaan) wat door reproductie-technieken teloor gaat. Maar ook die laatste, m.n. film, dicht hij weer revolutionaire waarde toe. Je weet het maar niet. De contouren…

Read more

Waar de geest dan wel is

Swaab en mainstream neurofysiologisch ingestelde gamma-wetenschappen dwingen ons een antwoord in de verkeerde hoek te zoeken. Met “ons” bedoel ik mensen. Zij beweren dat de geest niets meer is dan de hersenen, dus gaan “wij” uitwegen zoeken uit dat reductionisme door te zeggen dat de geest meer is dan de hersenen, of zo. En door…

Read more

Kants Objectmodel van Natuurschoonheid

Aan het einde van de “Analytik des Schönen”, in een “Allgemeine Anmerkung”, onderscheidt Kant mooie dingen van mooie uitzichten met het argument (in mijn verwoording) dat mooie uitzichten alleen op empirische gronden mooi genoemd worden, louter omdat ze het vrije spel van de verbeelding aan de gang houden. Ze doen dat echter niet vanwege de…

Read more