Philosophy of the Arts

Romantiek

late Romanticism: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche

Schopenhauer en Adorno over individualiteit

Net zoals voor Schopenhauer onttrekt zich ook voor Adorno iets aan onze kennis-claims, maar voor Schopenhauer is dat de Wil, een ongevormd Ding an Sich—terwijl dat voor Adorno nog ideologischer en “nominalistisch onvermogender” zal zijn dan de standaard waarheidsclaims van de wetenschappen. De Wil gaat immers de particulariteit van individuele dingen en gebeurtenissen verre te…

Read more

Schopenhauers ideeën

1. Schopenhauer, Plato en Hegel. Schopenhauers opvatting over het kunstwerk als weergave van een Idee moet in zijn tijd gezien worden. Ze is onder meer bedoeld als ‘correctie’ op Hegels opvatting dat in een kunstwerk het ideële en het zintuiglijke één op één samengaan. En ze geeft lucht aan idealistische tendenzen in de kunsten. Schopenhauers…

Read more

Hegel en Schopenhauer

Over belangeloosheid: Hegel en Schopenhauer hanteren verschillende noties van ‘belangeloosheid’. Hegel begrijpt dat ook wetenschappers belangeloos moeten zijn, moeten afzien van hun persoonlijke perspectief, om dichter bij de waarheid te komen, en dat dat dus niet speciaal is voor kunstenaars of de esthetische ervaring. Schopenhauer echter ziet wetenschap als een verwerking van begrippen, en begrippen…

Read more