Philosophy of the Arts

Hermeneutiek

Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, issues of interpretation

Gadamer over Kant

“Met Kants verzelfstandiging van de smaak tot een subjectief esthetisch oordeelsvermogen is volgens Gadamer de mogelijkheid van een eigen fundering van de geesteswetenschappen verloren gegaan.” Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst, Klement, 2016, p. 232.

Read more

Is sport een kunst?

Hoe kunnen we sport nog buiten de kunst houden, gegeven de argumenten van Gadamer? Immers, volgens Gadamer is een kunstwerk als een spel [sport is dat ook], dat wordt voorgesteld aan een publiek [sport wordt dat ook] en dat een symboolkarakter heeft … heeft sport dat ook? Picasso’s Guernica kunnen we keer op keer waarnemen…

Read more

Schopenhauers ideeën

1. Schopenhauer, Plato en Hegel. Schopenhauers opvatting over het kunstwerk als weergave van een Idee moet in zijn tijd gezien worden. Ze is onder meer bedoeld als ‘correctie’ op Hegels opvatting dat in een kunstwerk het ideële en het zintuiglijke één op één samengaan. En ze geeft lucht aan idealistische tendenzen in de kunsten. Schopenhauers…

Read more

The history of philosophy, in a nut-shell

Kant’s Copernican Revolution is a point well taken: “the” world is a human world: we get from it what we recognise. Yet, his analysis of this, in terms of two forms of intuition and 12 categories of understanding, is a capitulation to logic—reminding one of Plato’s. Plato, among other things, messed up a beautiful myth…

Read more

Symbols and Symbols

In class, we discussed Gadamer’s view that a work of art is also symbolic: it is not finished until its meaning has come about. This meaning though, he argued, is in the work itself. It is also “once only”: it belongs to the one work one is confronted with. This also explains Gadamer’s view that…

Read more

Methods of the Humanities

1. Experimentation Though a core method for the natural sciences, most experimentation is prohibited for social sciences, for moral reasons (we are not allowed to manipulate people). This prohibition seems not to go against experimentation in the Humanities, since, here, the subject matter is the “products of human agency” (and not human agency directly, as…

Read more

Inburgering als Opvoeding

Opvoeding is geen lessituatie Lessen leiden tot een eindproef waarin kennis en andere leerbare technieken worden getoetst. Dat mensen die een reeks lessen hebben doorlopen daardoor ook tot een bepaalde manier van samenleven zijn opgevoed is wishful thinking. We hopen dat het zo werkt, maar de relatie tussen de twee, tussen enerzijds iets bepaalds kunnen…

Read more

Art should never have been turned into an autonomous cultural practice.

We are so much Hegelians with regard to art. I can bring this out by arguing that our interest in art is little more than a category mistake. Sure, people sometimes make interesting, or beautiful pictures. So what? Why put them in a museum? We could rightly ask this rhetorical question with regard to old…

Read more