Philosophy of the Arts

mfok

Moderne filosofen over kunst. Opmerkingen naar aanleiding van het boek.

Gadamer over Kant

“Met Kants verzelfstandiging van de smaak tot een subjectief esthetisch oordeelsvermogen is volgens Gadamer de mogelijkheid van een eigen fundering van de geesteswetenschappen verloren gegaan.” Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst, Klement, 2016, p. 232.

Read more

What is Philosophy of Art?

When you do philosophy of art and discuss for instance, paintings and photographs, it makes little sense to make universal claims about aesthetic values. It makes little sense to say what beauty is, full stop, as if it were an eternal idea or form in Plato’s heaven. The point is difficult to grasp but has…

Read more

Het blote oog bestaat niet.

Sommigen menen dat omdat je met het blote oog het verschil tussen een origineel en zijn perfecte vervalsing niet kunt zien, dat verschil niet esthetisch verklaard kan worden (Lessing). Met het blote oog kijken, mag dan een begrijpelijke uitdrukking zijn (een legitiem verzet tegen vooroordelen), in werkelijkheid bestaat het niet. Wat er tegen de aanname…

Read more

Introspectivism and my mind

Introspectivism I think that the problem is quite simple (but I may be wrong): once you believe that your mind is something in you, you must also think that the way to find out what the mind is is by looking inward (introspection), and that seems only logical. And because of this, you cannot know…

Read more

Dik en dun en afstand

Dik en dun heeft bij schoonheid ook met afstand te maken. De situatie waarbij we een mooie filmster, zeg, aan de overkant van de straat zien langslopen, heeft ze de schoonheid die bij haar (halfgoddelijke) status hoort: daar zitten geen onregelmatigheden in; alles zit goed. Onze waarneming van haar schoonheid is dun. Als ze naar…

Read more

The aspect-blind

In the Philosophical Investigations Wittgenstein discusses the ambiguous duck-rabbit picture as illustrating a specific kind of seeing, seeing-as: we see the drawing now as a duck, now as a rabbit. Wittgenstein thinks seeing an aspect means seeing the internal relations of the thing with its surroundings. (The duck looks to the left, the rabbit to…

Read more

… wordt van aanraakbaarheid rijk

Walter Benjamin had het over “een verte hoe dichtbij ook”, aura, en het leek alsof hij dat iets belangrijks vond (maar het kon ook om een oude -reactionaire- burgerlijke waarde gaan) wat door reproductie-technieken teloor gaat. Maar ook die laatste, m.n. film, dicht hij weer revolutionaire waarde toe. Je weet het maar niet. De contouren…

Read more

Kants Objectmodel van Natuurschoonheid

Aan het einde van de “Analytik des Schönen”, in een “Allgemeine Anmerkung”, onderscheidt Kant mooie dingen van mooie uitzichten met het argument (in mijn verwoording) dat mooie uitzichten alleen op empirische gronden mooi genoemd worden, louter omdat ze het vrije spel van de verbeelding aan de gang houden. Ze doen dat echter niet vanwege de…

Read more

Adorno’s nominalisme en zijn realisme

Adorno is nominalistisch voor zover hij stelt dat de kunstenaar niet mag proberen iets transparant af te beelden (dat zou ideologisch zijn: ieder positieve representatie suggereert grip die er niet is). Dus moet de kunstenaar experimenteren met zijn materiaal—iets anders staat hem niet open. Maar Adorno is ook een realist in de zin dat hij…

Read more