Philosophy of the Arts

Arts

The predominant approach here is phenomenological in combination with linguistic analysis

Met vaart schrijven

`Mensen laten wennen aan interessante mogelijkheden in de taal. Ze er plezier in laten krijgen.’ (Vrij naar Robert Bresson). Ik zeg dit naar aanleiding van mijn eigen vermijden van dergelijke interessante mogelijkheden bij het schrijven van stukken `omdat de lezer er door kan stokken bij het lezen’. Een zin die zo begint: `Als een burgerjournalistiek…

Read more

Kan kunst kritisch zijn?

Het lijkt erop dat kunst wel kritisch kan zijn, want ze kan immers alles aan de orde stellen. Maar tegelijk lijkt het ook dat ze dat niet kan, omdat kunstwerken niets beweren of betogen, maar alleen dingen tonen, presenteren. (Wat beweert een Rembrandt zelfportret? Wat beweert Picasso’s Guernica?) Kunst beweert niets, net zomin als ze…

Read more

Selfies als zelfportret

Een selfie is geen zelfportret, want dat is een afbeelding van hoe je jezelf ziet (letterlijk). Maar kun je misschien zeggen dat het wel degelijk een portret is van hoe je jezelf ziet: je ziet jezelf toch op het display en drukt af? Portretteren is hier een passieve term. Het weergeven van hoe je jezelf…

Read more

Is de demente (nog) een persoon?

De vraag in de titel klinkt waarschijnlijk hard, maar zo is hij niet bedoeld. Een demente verdient al het respect dat mensen verdienen. Maar blijft een mens altijd een persoon, of komt er een moment waarop het dementeren zo ver gaat dat men wel nog lid is van een persoonssoort (de mens), maar niet meer…

Read more

Philosophy of Perception and Aesthetics

1. Philosophy of Perception as a branch in aesthetics regards the awareness of aesthetic qualities, properties or values. In short, it concerns the awareness of subjective properties of things and events. Here the philosophy of perception is a phenomenology of some kind. 2. Philosophy of Perception as a branch in epistemology regards the veridical—or illusory—nature…

Read more

Nieuw type digitale camera

Wat is er nu zo geweldig aan dit nieuwe camera-concept? De camera bestaat voornamelijk uit een lens waardoorheen je de wereld om je heen ziet. Je klikt als het je bevalt wat je ziet. Er zijn nog wat knoppen voor de belichting e.d. De foto wordt onmiddellijk (of later) via Bluetooth doorgeseind naar het apparaat…

Read more

X-Factor voor computer-composities

Een vriend van me vertelde dat hij het geweldig zou vinden als iemand, of een computer voor zijn part, de missende cantates van Bach zou schrijven. Maar wat is de waarde van die stukken als Bach ze niet zelf componeerde? Hoe luister je naar zulke cantates? Nee, zoiets zet je vriendschap wel op scherp. Maar…

Read more

“World Press huldigt Arabische burger”

De kop waarmee NRC de winnaar van de World Press Photo aankondigt, is een beetje raar, lijkt het. Op de foto zien we een gewonde Arabische burger, dat wel, maar we zien ook dat hij ontkleed is en dat hij getroost wordt door een vrouw in een Niqaab die ook nog witte handschoentjes draagt. Die…

Read more

Vervalsingen zijn esthetisch inferieur

Alfred Lessing zit ernaast: het verschil tussen een origineel en zijn is wel esthetisch. De vervalsing heeft geen bewijskracht, biedt geen (causale!) toegang tot de maker van het originele werk. Dát het esthetisch is, getuigt van de kwetsbaarheid van (de beleving van) kunst. Vervalsingen zijn dus esthetisch inferieur. Dat we dat niet kunnen zien

Read more