Philosophy of the Arts

authenticiteit

Authenticiteit is echtheid, maar ook oprechtheid, zichtbaarheid, en zelfs schoonheid.

Covid en Zoom/Teams/Skype

We zijn terecht tamelijk blij met beeldbel-software als Zoom, Teams en Skype — programma’s die ons in staat stellen toch nog in groepen te overleggen ondanks dat we allemaal thuis zitten. We kunnen zo informatie verspreiden onder onze collega’s en proberen alle neuzen in de zelfde richting te krijgen. De sociale verbanden die je met…

Read more

Teams en de ander

In mijn optiek is het niet zozeer het voortdurende alleen thuis zitten wat de corona-crisis zo ellendig maakt, maar de vergaderingen in Teams, Zoom, Skype enzovoort — on-menselijke media waarin iets zeggen louter zenden is en stilte afdwingt en waarin iedereen iedereen observeert en niemand iemand kan aankijken. Teams is geen praktijk — Teams parasiteert…

Read more

Onze grootste problemen zijn esthetisch

Dat onze grootste problemen uiteindelijk, of in eerste instantie, esthetische problemen zijn , is gemakkelijk in te zien als je eenmaal beseft dat we om te denken representaties nodig hebben en het ook representaties zijn waar mensen mee overgehaald moeten worden voor dingen die, met representaties en op internet, op welbepaalde manier in beeld gebracht…

Read more

Selfies als zelfportret

Een selfie is geen zelfportret, want dat is een afbeelding van hoe je jezelf ziet (letterlijk). Maar kun je misschien zeggen dat het wel degelijk een portret is van hoe je jezelf ziet: je ziet jezelf toch op het display en drukt af? Portretteren is hier een passieve term. Het weergeven van hoe je jezelf…

Read more

Rex Bloomstein: KZ

Crimes make images Perceptions do not produce images, or mental representations, in the mind. The images are out there. We see the things before us and the events which take place around us directly. If we remind ourselves of an event from the past somehow we re-perceive it. Even in such cases, it makes no…

Read more

Uniciteit is op zich geen Artistieke Waarde

De uniciteit van schilderijen is waardevol omdat alleen dat ene schilderij de sporen draagt van de lichaamsbewegingen van de schilder—een causale connectie. Ieder zijn eigen Denker (Rodins bronzen afgietsel) in de tuin is minder gek dan ieder zijn eigen Guernica aan de muur. (Dit is ook commentaar op Benjamins analyse: weliswaar willen we die werken…

Read more

Vervalsing en copyright

Als je in de pop-muziek een nummer van een ander uitvoert zonder hem vooraf om toestemming te vragen kan dat je een boete opleveren. Dat wil niet zeggen dat als je die toestemming niet vraagt je zijn nummer vervalst hebt—zeker niet als je het noot-voor-noot correct speelt (en het niet verpummelt). Maar wat betekent het…

Read more

Losse Opmerkingen over Vervalsing

De claim “Omdat we het verschil tussen een echt en een vals schilderij niet zien, is het esthetisch irrelevant” (Lessing) maakt misbruik van een ambiguïteit. De claim onder deze stelling is deze: ‘Esthetisch’ betekent ‘waarneembaar’ en wat niet waarneembaar is is dus ook niet esthetisch relevant. 1. Waarneming is inderdaad een noodzakelijke voorwaarde voor esthetische…

Read more

Restauratie is vervalsing

Daniel Goldreyer restaureerde Barnet Newmans “Who is Afraid of Red, Yellow and Blue, III” nadat dat op 21 maart 1986 door Van Bladeren beschadigd was met een stanley-mes. Hij deed het werk over met een verfroller. Volgens mij verving hij het materiaal waar het werk van was gemaakt en claimde hij vervolgens dat het resultaat…

Read more

Computerprogramma herkent vervalsing

Computerprogramma kan kunstvervalsingen herkennen. Misschien aardig om ons eens in te verdiepen? Het lijkt op een gecomputeriseerde uitbreiding van Morelli’s aanpak. Zoals ieder objectieve benadering (zoals het tellen van draden in het canvas, dateren van pigmenten) werkt ook dit waarschijnlijk goed om vervalsingen aan te tonen, maar niet om ons uit te leggen waarom we…

Read more