Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

X-Factor voor computer-composities

Een vriend van me vertelde dat hij het geweldig zou vinden als iemand, of een computer voor zijn part, de missende cantates van Bach zou schrijven. Maar wat is de waarde van die stukken als Bach ze niet zelf componeerde? Hoe luister je naar zulke cantates? Nee, zoiets zet je vriendschap wel op scherp. Maar laten we het achter ons brengen: laat even alle partituren uitdraaien, dan hebben we dat maar gehad. Welke mensen boeit dat? Wie is er geïnteresseerd in alle klinkende getalsverhoudingen. Zou het niet goed zijn als we dan een panel van deskundigen (welke?) hieruit de interessante stukken lieten selecteren? Waar zullen ze dan op letten? Welke muziekliefhebber zal zich hiervoor lenen? Om uit muziek die niet gemaakt is te kiezen?

X-Factor voor computer-composities. Brr.