Philosophy of the Arts

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer en Adorno over individualiteit

Net zoals voor Schopenhauer onttrekt zich ook voor Adorno iets aan onze kennis-claims, maar voor Schopenhauer is dat de Wil, een ongevormd Ding an Sich—terwijl dat voor Adorno nog ideologischer en “nominalistisch onvermogender” zal zijn dan de standaard waarheidsclaims van de wetenschappen. De Wil gaat immers de particulariteit van individuele dingen en gebeurtenissen verre te buiten en is die individualiteit zelfs vijandig! Het principium individuationis legt de wil immers aan banden.
Adorno is echter juist geïnteresseerd in het individuele particuliere: dat wat de identificerende kennis-aanspraken als hun Andere te buiten gaat.

You must be logged in to post a comment.