Philosophy of the Arts

Onderwijs (nl.)

Aankondigingen over mijn cursussen en overwegingen naar aanleiding van colleges. Ideeën, en suggesties voor verdere lectuur.

Covid en Zoom/Teams/Skype

We zijn terecht tamelijk blij met beeldbel-software als Zoom, Teams en Skype — programma’s die ons in staat stellen toch nog in groepen te overleggen ondanks dat we allemaal thuis zitten. We kunnen zo informatie verspreiden onder onze collega’s en proberen alle neuzen in de zelfde richting te krijgen. De sociale verbanden die je met…

Read more

Teams en de ander

In mijn optiek is het niet zozeer het voortdurende alleen thuis zitten wat de corona-crisis zo ellendig maakt, maar de vergaderingen in Teams, Zoom, Skype enzovoort — on-menselijke media waarin iets zeggen louter zenden is en stilte afdwingt en waarin iedereen iedereen observeert en niemand iemand kan aankijken. Teams is geen praktijk — Teams parasiteert…

Read more

Onze grootste problemen zijn esthetisch

Dat onze grootste problemen uiteindelijk, of in eerste instantie, esthetische problemen zijn , is gemakkelijk in te zien als je eenmaal beseft dat we om te denken representaties nodig hebben en het ook representaties zijn waar mensen mee overgehaald moeten worden voor dingen die, met representaties en op internet, op welbepaalde manier in beeld gebracht…

Read more

Aantekeningen moeten maken

Aantekeningen moeten maken, niet omdat je vergeetachtig bent, maar omdat iedere gedachte opkomt in een web van overwegingen en een product is van dat web, van al die overwegingen — van de stand van dat web op dat ene moment in je denken. Dus als je denkt dat je zonder die aantekening kunt, omdat de…

Read more

Wetenschap en schoonheid

Drie dingen over de relatie tussen wetenschap en schoonheid: 1. Schoonheid is een subjectieve eigenschap van dingen en gebeurtenissen. Ze hangt af van degenen die haar oppikken. 2. Dat we schoonheid oppikken, betekent dat ze ook daadwerkelijk bestaat, als eigenschap van die dingen of gebeurtenissen. Niet alles wat mensen roepen zal gepast zijn (mensen kunnen…

Read more

Schoonheid is liefde

Schoonheid is liefde. De schoonheid van natuur is een projectie van jouw liefde; die van een ander, van wederkerige liefde; die van een kunstwerk, een projectie van de liefde van de kunstenaar. Liefde zou niet moeten eindigen. Daarom stelt mooie kunst ook zo melancholiek. (Mooie natuur en mooie mensen hebben dat effect niet.) (Ik zeg…

Read more

Münchhausen

Dat de baron van Münchhausen zich aan zijn pruik uit het moeras trekt is natuurlijk een grap van de representatie (van de Escher-achtige soort). In representaties is meer mogelijk dan in de werkelijkheid. Ziedaar het probleem van representatie. Zie hier, ook, waarom gedachtenexperimenten in ons gezicht ontploffen, zoals Daniel Dennett het zegt. Zijn niet alle…

Read more

Een equivocatie over “iets dat/wat”

De grammaticaal correcte frase is “iets wat …” omdat “iets” onbepaald is. Zodra dat waarop teruggewezen wordt bepaald is, moet “dat” gebruikt worden: “Het boek dat …”. Kardinaal Wim Eijk spreekt in De Groene over “[het] natuurlijke verlangen naar iets dat blijft en dat geborgenheid biedt” en normaal zou dat moeten zijn: “iets wat blijft…

Read more

Kan kunst kritisch zijn?

Het lijkt erop dat kunst wel kritisch kan zijn, want ze kan immers alles aan de orde stellen. Maar tegelijk lijkt het ook dat ze dat niet kan, omdat kunstwerken niets beweren of betogen, maar alleen dingen tonen, presenteren. (Wat beweert een Rembrandt zelfportret? Wat beweert Picasso’s Guernica?) Kunst beweert niets, net zomin als ze…

Read more

Gadamer over Kant

“Met Kants verzelfstandiging van de smaak tot een subjectief esthetisch oordeelsvermogen is volgens Gadamer de mogelijkheid van een eigen fundering van de geesteswetenschappen verloren gegaan.” Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst, Klement, 2016, p. 232.

Read more