Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Wetenschap en schoonheid

Drie dingen over de relatie tussen wetenschap en schoonheid:

1. Schoonheid is een subjectieve eigenschap van dingen en gebeurtenissen. Ze hangt af van degenen die haar oppikken.

2. Dat we schoonheid oppikken, betekent dat ze ook daadwerkelijk bestaat, als eigenschap van die dingen of gebeurtenissen. Niet alles wat mensen roepen zal gepast zijn (mensen kunnen en mogen natuurlijk van alles roepen, maar dan gaat het mogelijk minder over die dingen en gebeurtenissen, dan over die mensen zelf).

3. De wetenschappen hebben het sinds hun mechanisering in de Verlichting tot hun taak gemaakt om waar mogelijk het subjectieve te negeren, te elimineren of te reduceren. (Hebben wij een geest? Nee, hoor, het is louter hersenactiviteit. Dat type argumentatie.).

Dat betekent, in conclusie, dat de wetenschappen de laatste praktijk zijn die moeten fingeren van schoonheid te houden.
(Meer kritiek heb ik niet op de wetenschappen, hoor.)