Philosophy of the Arts

Wetenschapsfilosofie

Wetenschapsfilosofie, vooral van de Geesteswetenschappen en de Sociale wetenschappen—die tenminste nog enig belang stellen in subjectiviteit.

Wetenschap en schoonheid

Drie dingen over de relatie tussen wetenschap en schoonheid: 1. Schoonheid is een subjectieve eigenschap van dingen en gebeurtenissen. Ze hangt af van degenen die haar oppikken. 2. Dat we schoonheid oppikken, betekent dat ze ook daadwerkelijk bestaat, als eigenschap van die dingen of gebeurtenissen. Niet alles wat mensen roepen zal gepast zijn (mensen kunnen…

Read more

Zonder de beta’s boerde Utrecht nog veel beter, blijkbaar

“De Universiteit Utrecht stijgt dit jaar flink in de Times Higher Education World University Rankings: van nummer 143 naar 68.” lees ik op de Nieuws & agenda site van Geesteswetenschappen Vanwaar deze grandioze stijging, vraagt men zich af? Wel, het schijnt dat men besloten heeft ook het alfa- en gamma-onderzoek mee te nemen in de…

Read more

Cognitive Science and Understanding Human Life

Astrology Astronomy describes in scientific manner the state and history of the universe. We cannot but acknowledge that the state and history of the universe form the necessary conditions of everything that happens in our lives: Our lives are determined by what happens and happened in the universe, how can they not be? Yet, we…

Read more

Reductionistische microbiologen

Een reductionistische microbioloog (even gesteld dat die bestaan), is iemand die meent dat alle handelen terug te brengen is tot het causaal te beschrijven “gedrag” van stofjes in het lichaam. Bij voorbeeld, Q. waarom kust Mariëtte Peter zo uitbundig? A. “Dat zijn haar hormonen.” De vraag is welke vraag dit antwoord precies beantwoordt. Ze heeft…

Read more

Historical Sensations in Shoah

One of the assets of Claude lanzmann’s film Shoah is this that it presents moral witnesses in places that are sure to stir their memories. Lanzmann did not invite them over to the studio for an interview, nor did he visit them in their own homes. The relevant places are either historical sites (the camps;…

Read more

Kuhns Schoolvoorbeelden

Een van de punten van kritiek van Thomas Kuhn op de traditionele wetenschapsfilosofische discussies is dat men van te nette modellen uitgaat: van schoolboek voorbeelden. Daar tegenover plaatst Kuhn het model van de revolutie. In revoluties is er geen sprake van twee nette modellen van de sociale werkelijkheid die elkaar, netjes, opvolgen, maar is er…

Read more

Wetenschapsfilosofie in context

Door omstandigheden komt de cursus Wetenschapsfilosofie in context wat traag op gang en is er, bij voorbeeld, nog geen website voor aangemaakt. Daar wordt aan gewerkt. Het loont wel de moeite om de leer-omgeving van de cursus in de gaten te houden: BSCW De literatuur voor de cursus bestaat uit een boek en enkele artikelen…

Read more

The Moral Witness

Their Peculiar Contribution What if we’d introduce a distinction between the epistemology of the narrative and the sincerity of testimonials of experiential memories that anchor the narrative—liberating the moral witness from having to answer epistemological challenges. the truth of a witnesses testimony is allowed to be idiosyncratic, because what it arguably does is contribute an…

Read more