Logo Utrecht University

Philosophy of the Arts

Wetenschapsfilosofie

Wetenschapsfilosofie, vooral van de Geesteswetenschappen en de Sociale wetenschappen—die tenminste nog enig belang stellen in subjectiviteit.

Reductionistische microbiologen

Een reductionistische microbioloog (even gesteld dat die bestaan), is iemand die meent dat alle handelen terug te brengen is tot het causaal te beschrijven “gedrag” van stofjes in het lichaam….

Read more

Kuhns Schoolvoorbeelden

Een van de punten van kritiek van Thomas Kuhn op de traditionele wetenschapsfilosofische discussies is dat men van te nette modellen uitgaat: van schoolboek voorbeelden. Daar tegenover plaatst Kuhn het…

Read more

Wetenschapsfilosofie in context

Door omstandigheden komt de cursus Wetenschapsfilosofie in context wat traag op gang en is er, bij voorbeeld, nog geen website voor aangemaakt. Daar wordt aan gewerkt. Het loont wel de…

Read more