Philosophy of the Arts

Filosofie van de kunsten (esthetica)

Gadamer over Kant

“Met Kants verzelfstandiging van de smaak tot een subjectief esthetisch oordeelsvermogen is volgens Gadamer de mogelijkheid van een eigen fundering van de geesteswetenschappen verloren gegaan.”

Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst, Klement, 2016, p. 232.