Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

Nieuwe EU-leden

De Polen willen meer invloed in de EU omdat ze zonder de oorlog veel meer mensen zouden tellen. Mij dunkt dat volgens dat argument de Duitsers nog veel meer invloed zouden moeten krijgen.

Read more

Musea gratis tot 20 jaar!

Minister Plasterk stelt voor om de toegang tot musea voor kinderen tot 12 jaar gratis te maken. Hij hoopt zo dat kinderen meer en eerder met kunst in aanraking komen.Die leeftijdsgrens slaat, vrees ik, uitsluitend op de financieëen waarmee een en ander betaald moet worden. Kijk, kinderen tot 12 jaar gaan natuurlijk niet in hun…

Read more

Speciale Effecten van Films

Van Luchino Visconti is bekend dat hij zijn acteurs in kostuums uit de tijd liet spelen en rondlopen om hun bewegingen authentiek te maken (men denke hierbij ook aan Walter Benjamins opvatting over hoe de camera doordringt in haar object). Men kan zich voorstellen dat de huidige pogingen om Ciné Città te behouden hun belang…

Read more

Auteurs ophemelen

Recensenten die hun auteurs ophemelen, of als ze al eens iemand bekritiseren, dit altijd doen ten faveure van weer een ander, laten bij mij altijd de indruk na zichzelf opgehemeld te hebben. Zelf schrijf ik bijna standaard negatief over andere auteurs. Ik spoor hun zwakheden op. Wat zegt dat over mij? En wie boeit die…

Read more

Humor en propaganda

Eerste beginsel van de retorica: ken uw publiek en verleid het met u mee te denken. Ik begin met iets over mezelf te vertellen en misschien gaat de rest ook alleen over mezelf (hoewel ik dat zelf natuurlijk niet geloof). Fokke en Sukke hebben mij nog nooit aan het (glim)lachen gebracht. Ik zie dat de…

Read more

Plato and Aristotle on high and low

We presently tend to object to Plato’s critique of art (the art of Homer and Hesiod), that they address and invoke emotions rather than providing us with true knowledge about the world. We object to this argument in the name of what we now call art. And Plato must be wrong, we think, because Homer…

Read more

Meer Cabaret

Schrijf je een keer iets over cabaret, staat er meteen in de NRC iets over een cabaretier waar ik nog nooit van gehoord heb, André Manuel. Blijkt maar weer dat ik theater alleen maar van de televisie ken… Zijn antwoord op een vraag van Ron Rijghard, de interviewer, staat me zeer aan. Het is niet…

Read more

ADHD en de Nederlandse cultuur

Jochem Meyjer schreef een show met de naam Adéhadé en die was hilarisch. Hij definieert het hedendaagse Nederlandse cabaret, lijkt het wel. Bij mensen als Dolf Jansen (die veel meer geluiden maakt dan zinnen), Sanne Wallis de Vries (die, ontzettend sympathiek, zoveel praat dat grappen erdoor verdwijnen), Thomas (wiens grappen wel erg intellectueel zijn) bekruipt…

Read more

Gemanipuleerde lijken in James Bond film

Jawel hoor, je kon er op wachten. Von Hagens heeft een setje lijken geleverd voor op de set van de nieuwe James Bond film, Casino Royale. Ik heb dat uit de VPRO-gids van de komende week (nr. 48), waar ze het verder ook over “ethisch gequatsch” hebben en dat de mensen in Guben, Oost-Duitsland, het…

Read more

Het enige argument tegen gelaatsverberging

Henri Gooren, cultureel antropoloog aan mijn universiteit (Utrecht), schrijft in een ingezonden brief in de NRC van 29 november 2006, de volgende wijze woorden: “Elke religie bevat conservatieve en progressieve elementen. Elke religie kan mensen helpen hun leven op orde te brengen door het te zien als onderdeel van een groter verhaal. Ministers en Kamerleden…

Read more