Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

Kennis en begrip met de status van Live-voetbal op televisie

Je hebt pas wat als je erbij bent—en wat heb je dan? Dat je erbij bent. Er lijkt geen premie meer te staan op zelf denken of onthouden—hetzelfde internet dat de gegevens live verspreidt, behoudt ook alles en via GOOGLE is het altijd oproepbaar … als je de software tenminste de juiste vraag weet te…

Read more

De gebrekkige bewijskracht van taal

“Taal is fictioneel” zegt Roland Barthes terecht (Camera Lucida, p. 87). Iets beweren bewijst niet dat het klopt, noch hoe je het bedoelt. Wat soms helpt is een foto: met een foto bewijs je dat iets het geval was. Zo werkt het ook in de pers (de media, in het algemeen): bijgeleverd fotografisch materiaal dient…

Read more

Beloften

Een groot filosoof redeneerde dat je je aan beloften moet houden vanwege het principe dat daarbij hoort en dat je het tegengestelde principe (dat je je niet aan je beloften hoeft te houden) niet aan iedereen kunt toeschrijven. Ik heb dat altijd voetstoots aangenomen, maar het klopt niet. Je moet je aan een belofte houden…

Read more

Kwetsbaarheid

Nu we onze kinderen stap voor stap kunnen volgen en precies (thuis) kunnen vaststellen of ze netjes naar school zijn gegaan, lijkt de utopie gerealiseerd. Of toch niet?(Ik doel hier op een artikeltje in NRC, afgelopen week waarin apparaatjes beschreven worden die achterblijvers via de sateliet van seconde op seconde vertellen waar iemand is). Een…

Read more

Computerprogramma herkent vervalsing

Computerprogramma kan kunstvervalsingen herkennen. Misschien aardig om ons eens in te verdiepen? Het lijkt op een gecomputeriseerde uitbreiding van Morelli’s aanpak. Zoals ieder objectieve benadering (zoals het tellen van draden in het canvas, dateren van pigmenten) werkt ook dit waarschijnlijk goed om vervalsingen aan te tonen, maar niet om ons uit te leggen waarom we…

Read more

Het lichaam en de ziel

De Afghaans-Franse schrijver Atiq Rahimi over hoe de grote religies over het lichaam denken (en doen): “Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door onze verhouding tot het lichaam. In Afghanistan verbergen we het, schamen we ons. Het lichaam is er synoniem met lijden. In de joods-christelijke cultuur moet het lichaam dwalen, lijden voor het het paradijs…

Read more

Ziende blinde

Donderdag 19 november was de Belg Tom de Witte te gast bij De Wereld Draait Door. Hoewel hij op latere leeftijd blind is geworden is hij in staat om objecten waar te nemen zonder ze aan te raken. Hij kan inschatten hoever ze van hem afstaan, en welke vorm ze hebben. Hij doet dit door…

Read more

Drie manieren om morele ruimte af te beelden

De film Opération Lune van William Karel legt ons pijnlijk duidelijk uit hoe we een morele ruimte kunnen afbeelden. 1. Men neme twee shots van wat eenzelfde ruimte lijkt te zijn, een kamer, bij voorbeeld en de kijker zal automatisch denken dat wat er in het tweede shot gebeurt een reactie is op wat er…

Read more