Philosophy of the Arts

God – religie

Wat moet je daar over zeggen—en waarover?

Het lichaam en de ziel

De Afghaans-Franse schrijver Atiq Rahimi over hoe de grote religies over het lichaam denken (en doen): “Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door onze verhouding tot het lichaam. In Afghanistan verbergen we het, schamen we ons. Het lichaam is er synoniem met lijden. In de joods-christelijke cultuur moet het lichaam dwalen, lijden voor het het paradijs…

Read more

God als motivator en als actor

Manfred Schneider, in de ingekorte versie van een voordracht in NRC van 3 en 4 oktober 2009, legt uit hoe mensen die aanslagen plegen uit onmacht handelen. Terwijl paranoia vroeger vooral een zaak was van de machtigen die zich bedreigd voelden door ieder spatje van kritiek, zijn het tegenwoordig vooral de machtelozen. Denk bij de…

Read more

Gods, wizzards and witches

Of course, we don’t have to believe along with the believers that Gods, wizzards and witches are real entities. It’s pretty clear that neither they nor their working can be perceived polymodally, and thus they cannot be proven real—so we can at the least remain agnosticist (no need for militant atheism). Gods, wizzards, and witches,…

Read more

Plato’s Afrikaanse Wortels

In de NRC van 22 maart las ik een volstrekt onverdachte steun voor muzikaal platonisme. Muzikaal platonisme stelt dat componisten geen nieuwe muziek maken, maar slechts klankcombinaties die allemaal allang bestaan in de Platoonse hemel, de Ideeënwereld, en die voor ons die nog niet van die wereld op de hoogte zijn nieuw klinken, op papier…

Read more

Verzilvering. Sipsma over vergrijzing

Wat zeker interessant is aan het betoogje van emeritus hoogleraar Dick Sipsma, in zijn “droom” (NRC-M) is zijn poging om de vergrijzing op een positieve manier te bekijken. Professor Sipsma pleit voor een novogerontic society, een leuk, politiek-correct concept. Hij haalt Dawkins’ theorie van de meme aan, de geestelijke tegenhanger van de genen: gedachtencomplexen die…

Read more

Killing our Species by Science. Eliminative Materialism as a Pseudo Science

The central claim Yesterday, I explained an argument to my class, and one of the students stared at me in disbelieve. Then, after taking my explanation into consideration, he smiled—some sort of smile of defeat. Eliminative Materialism claims that that smile is all and only physiology—muscle contractions and neurophysiology. In a sense, that is indisputably…

Read more

My remarks on the BODIES exhibition

I have been getting so many questions about things I have said inTrouw, that it seems appropriate to me to explain my point of view in my own words. For that I have to rely on what others have reported to me about the article in Trouw in which I have been quoted, because I…

Read more

Biologie en Christelijke waardigheid en menselijke expressie

In “Stel grenzen aan het gesleutel aan de mens” betoogt Cees Dekker, Universiteitshoogleraar van de TU Delft en werkzaam in de moleculaire biofysica, dat we op het verkeerde spoor zitten met onze omgang met technische vooruitgang. We kunnen steeds beter en detail bepalen hoe we willen dat we in elkaar zitten. Steeds meer zijn we…

Read more

Plato and Aristotle on high and low

We presently tend to object to Plato’s critique of art (the art of Homer and Hesiod), that they address and invoke emotions rather than providing us with true knowledge about the world. We object to this argument in the name of what we now call art. And Plato must be wrong, we think, because Homer…

Read more

Het enige argument tegen gelaatsverberging

Henri Gooren, cultureel antropoloog aan mijn universiteit (Utrecht), schrijft in een ingezonden brief in de NRC van 29 november 2006, de volgende wijze woorden: “Elke religie bevat conservatieve en progressieve elementen. Elke religie kan mensen helpen hun leven op orde te brengen door het te zien als onderdeel van een groter verhaal. Ministers en Kamerleden…

Read more