Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

God als motivator en als actor

Manfred Schneider, in de ingekorte versie van een voordracht in NRC van 3 en 4 oktober 2009, legt uit hoe mensen die aanslagen plegen uit onmacht handelen. Terwijl paranoia vroeger vooral een zaak was van de machtigen die zich bedreigd voelden door ieder spatje van kritiek, zijn het tegenwoordig vooral de machtelozen. Denk bij de…

Read more

Een voorbeeld van een concept voor een eerste paper

Een sterke intuïtie stelt dat we het over waarnemingen uiteindelijk eens moeten kunnen worden (zwak gezegd); eigenlijk geloven we dat waarnemingen aan waarheidswaarden gehoorzamen. Maar ook geloven we dat schoonheid waargenomen moet worden (je behoort over schoonheid “uit eerste hand” te oordelen) én dat er over schoonheid niet te twisten valt. Hier is dus sprake…

Read more

Belangeloosheid en de voorstelling op het subject betrekken.

Kants notie van ‘belangeloosheid’. Er is vaak tegen Kant ingebracht dat mensen nooit volstrekt belangeloos oordelen en dat dat ook niet wenselijk is, aangezien we toch willen dat mensen door schoonheid gegrepen worden! Men kan Kant hier als volgt tegen verdedigen: wat betekent zijn eis van belangeloosheid eigenlijk? Wel, niet dat we helemaal geen belangen…

Read more

Rechters en de waarheidsvinding in brede zin

Een prachtig artikel waarin raadsheer professor Tineke Cleiren de relatieve waarde bespreekt van de bijdragen van academici voor de rechterlijke waarheidsvinding, zoals die van statisticus Richard Gill en wetenschapsfilosoof Ton Derksen aangaande de rechterlijke dwalingen in het proces tegen Lucia de B. en rechtspsycholoog Han Israëls over de zaak rond Ina Post. De zaken kwamen…

Read more

Typisch Nederlands en de embryo-selectie

Typisch Nederlands, dat verlies van het Nederlands elftal: we bulken van het talent, en we zijn echt de beste voetballers, en ook een geweldig elftal, maar toch verliezen we. Zo was Joop Zoetemelk ook altijd tweede. Ik herinner me dat hij een keer eerste was. Hij had een week met Bernard Hinault samen iedereen stuk…

Read more

Macrofagen en verantwoordelijkheid. Alweer een symptoom bestreden

In het NRC van afgelopen vrijdag een kort stukje over weer een wetenschappelijke ontdekking: vetzucht activeert van bepaalde stoffen in de vetcellen die standaard zowel een negatieve als een positieve werking hebben en normaliter in balans zijn, macrofagen, vooral de negatieve variant en die veroorzaakt ontstekingsreacties die leiden tot verminderde gevoeligheid voor insuline, en daarna…

Read more

Gods, wizzards and witches

Of course, we don’t have to believe along with the believers that Gods, wizzards and witches are real entities. It’s pretty clear that neither they nor their working can be perceived polymodally, and thus they cannot be proven real—so we can at the least remain agnosticist (no need for militant atheism). Gods, wizzards, and witches,…

Read more

Status, expressie

Status is: de aan objecten toegevoegde—zogenaamd inherente, maar in werkelijkheid sociale—waarden die zich uitspreiden over hun bezitter. In een 4×4 Lexus rijden vertelt iets vermeend waardevols over de chauffeur van de auto. Een Münchausen fenomeen, een self-fulfilling effect. (Ik noemde het vroeger ukumbushu, maar ik geloof niet dat de term echt bestaat.) Objecten verkrijgen een…

Read more

De geest is uit de fles

Hans Galjaard, emeritus hoogleraar humane genetica, verzet zich in de NRC van afgelopen zaterdag om betere, want subtielere redenen dan de CU tegen uitbreiding van embryo-selectie. “Alle embryo’s dragen risico op een ziekte, dus: `Wie hou je dan nog over?”’ staat er in de aanhef van het stuk. Mijn gedachte helemaal. We denken dat, omdat…

Read more