Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Musea gratis tot 20 jaar!

Minister Plasterk stelt voor om de toegang tot musea voor kinderen tot 12 jaar gratis te maken. Hij hoopt zo dat kinderen meer en eerder met kunst in aanraking komen.
Die leeftijdsgrens slaat, vrees ik, uitsluitend op de financieëen waarmee een en ander betaald moet worden. Kijk, kinderen tot 12 jaar gaan natuurlijk niet in hun eentje naar het museum, maar met hun ouders, en die betalen, voilà. Wat is de winst voor die kinderen? Ik zie hem niet.

Maar het streven om kinderen gemakkelijker met kunst in aanraking te brengen, ondersteun ik. Welke kinderen we daarmee moeten zien te bereiken is me ook duidelijk: de pubers! Die zijn gevoelig. Zijn ook gevoelig voor kunst. Die zullen in grote getale naar musea komen en zullen er naar hartelust kunnen genieten. Ze zijn bovendien in hun formeringsjaren: wat in die jaren aankomt, dat beklijft ook.

Ik begreep dat de minsister met dit plan kwam omdat het te duur is om musea voor iedereen gratis te maken. Maar waarom dan meteen naar 12 jaar terug te zakken?

Kortom: de musea moeten gratis tot, zeg, 20 jaar! Dáár worden we beter van.

You must be logged in to post a comment.