Logo Utrecht University

Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

De eerste wet van de weg

De aard van de wegen is ingegeven door het handelen van de auto. Als er kuilen of bobbels in de weg zitten, worden die verwijderd dan en slechts dan als…

Read more

Musea gratis tot 20 jaar!

Minister Plasterk stelt voor om de toegang tot musea voor kinderen tot 12 jaar gratis te maken. Hij hoopt zo dat kinderen meer en eerder met kunst in aanraking komen.Die…

Read more

Nieuwe EU-leden

De Polen willen meer invloed in de EU omdat ze zonder de oorlog veel meer mensen zouden tellen. Mij dunkt dat volgens dat argument de Duitsers nog veel meer invloed…

Read more

Auteurs ophemelen

Recensenten die hun auteurs ophemelen, of als ze al eens iemand bekritiseren, dit altijd doen ten faveure van weer een ander, laten bij mij altijd de indruk na zichzelf opgehemeld…

Read more