Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

Plato’s Afrikaanse Wortels

In de NRC van 22 maart las ik een volstrekt onverdachte steun voor muzikaal platonisme. Muzikaal platonisme stelt dat componisten geen nieuwe muziek maken, maar slechts klankcombinaties die allemaal allang bestaan in de Platoonse hemel, de Ideeënwereld, en die voor ons die nog niet van die wereld op de hoogte zijn nieuw klinken, op papier…

Read more

Verzilvering. Sipsma over vergrijzing

Wat zeker interessant is aan het betoogje van emeritus hoogleraar Dick Sipsma, in zijn “droom” (NRC-M) is zijn poging om de vergrijzing op een positieve manier te bekijken. Professor Sipsma pleit voor een novogerontic society, een leuk, politiek-correct concept. Hij haalt Dawkins’ theorie van de meme aan, de geestelijke tegenhanger van de genen: gedachtencomplexen die…

Read more

Een zekere film en zijn gevolgen

Op televisie hoorde ik een woordvoerder uit Iran verzuchten dat het vertonen van de film hetzelfde was als een buitenlander hier op straat in elkaar slaan. Nederland zou dan toch ook ingrijpen? Worden er individuen geslagen door de film? Een hele Westerse samenleving wordt verantwoordelijk gehouden voor de daad van een individu, die nogal curieus…

Read more

Verlies van verwachting

De titel van het stuk in NRC over miskramen (op latere leeftijd) lijkt me zeer goedgekozen: “Verlies van verwachting”. In het artikel lezen we hoe hoogleraar klinische psychologie Jan van den Bout opmerkt dat “De ouders [..] al een emotionele band met het kind [hebben]”. Maar dat lijkt me iets heel anders. Wat is het…

Read more

Orang oetans zijn net mensen (?)

Ik zat de wetenschapsbijlage van het NRC te lezen en stuitte op een foto van een Orang oetan en in het onderschrift stond dit: “Deze mensapen kunnen heel snel en dus onwillekeurig [een interessant “dus”] gezichtsuitdrukkingen van elkaar overnemen. Dat is een aanwijzing voor de diepe evolutionaire wortels van de menselijke empathie.” En daarna las…

Read more

Killing our Species by Science. Eliminative Materialism as a Pseudo Science

The central claim Yesterday, I explained an argument to my class, and one of the students stared at me in disbelieve. Then, after taking my explanation into consideration, he smiled—some sort of smile of defeat. Eliminative Materialism claims that that smile is all and only physiology—muscle contractions and neurophysiology. In a sense, that is indisputably…

Read more

My remarks on the BODIES exhibition

I have been getting so many questions about things I have said inTrouw, that it seems appropriate to me to explain my point of view in my own words. For that I have to rely on what others have reported to me about the article in Trouw in which I have been quoted, because I…

Read more

Schilderen naar Foto’s

In “Jongleren met de werkelijkheid” stelt Hans den Hartog Jager een interessant fenomeen aan de orde. Hij noemt het een taboe, en misschien is het dat ook wel. Het gaat erom dat veel schilders naar foto’s werken, maar dat ze hun werken slechts zelden vergezellen van de foto’s waarnaar ze gemaakt zijn. Het doet mij…

Read more

De eerste wet van de weg

De aard van de wegen is ingegeven door het handelen van de auto. Als er kuilen of bobbels in de weg zitten, worden die verwijderd dan en slechts dan als de auto er last van heeft. Nu de auto’s betere veringen krijgen—ik doel op de mode der four-wheel-drives—valt te vrezen voor meer en meer lekke…

Read more

Biologie en Christelijke waardigheid en menselijke expressie

In “Stel grenzen aan het gesleutel aan de mens” betoogt Cees Dekker, Universiteitshoogleraar van de TU Delft en werkzaam in de moleculaire biofysica, dat we op het verkeerde spoor zitten met onze omgang met technische vooruitgang. We kunnen steeds beter en detail bepalen hoe we willen dat we in elkaar zitten. Steeds meer zijn we…

Read more