Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Over dingen dichtbij, maar wel open voor abstractie.

Selfies als zelfportret

Een selfie is geen zelfportret, want dat is een afbeelding van hoe je jezelf ziet (letterlijk). Maar kun je misschien zeggen dat het wel degelijk een portret is van hoe je jezelf ziet: je ziet jezelf toch op het display en drukt af? Portretteren is hier een passieve term. Het weergeven van hoe je jezelf…

Read more

Schaamte en shaming

Je hebt iets gedaan en anderen zien het en het dringt tot je door dat je je schaamt. Je schamen is een soort van schuldbekentenis. Je geeft al te kennen dat je het met de te vermoeden veroordeling van de ander eens bent—en je hoopt dat daarmee de zaak tussen jullie gehouden kan worden: je…

Read more

Is de demente (nog) een persoon?

De vraag in de titel klinkt waarschijnlijk hard, maar zo is hij niet bedoeld. Een demente verdient al het respect dat mensen verdienen. Maar blijft een mens altijd een persoon, of komt er een moment waarop het dementeren zo ver gaat dat men wel nog lid is van een persoonssoort (de mens), maar niet meer…

Read more

Onze associaties.

Er zijn van die momenten op de dag dat ik onwillekeurig overvallen wordt door bepaalde associaties. Het heeft me een tijdlang toegeschenen dat het steeds dezelfde associaties waren die in dezelfde situaties opkwamen, maar inmiddels is mij gebleken dat nieuwe associaties oude associaties kunnen overschrijven (net zoals dat met herinneringen gaat). Alleen de momenten waarop…

Read more

Het blote oog bestaat niet.

Sommigen menen dat omdat je met het blote oog het verschil tussen een origineel en zijn perfecte vervalsing niet kunt zien, dat verschil niet esthetisch verklaard kan worden (Lessing). Met het blote oog kijken, mag dan een begrijpelijke uitdrukking zijn (een legitiem verzet tegen vooroordelen), in werkelijkheid bestaat het niet. Wat er tegen de aanname…

Read more

Soms is rouwen best gemakkelijk

Mijn beide ouders stierven lang nadat ik uit huis was en ruim getraind in het idee van ouders die zeker nog wel leven, maar die ik lange tijd niet zou zien. Geen wonder dat ik nu vaak aan hen denk alsof ik ze binnenkort weer zal zien. De ontluistering van dat gevoel (want meer is…

Read more

Philosophy of Perception and Aesthetics

1. Philosophy of Perception as a branch in aesthetics regards the awareness of aesthetic qualities, properties or values. In short, it concerns the awareness of subjective properties of things and events. Here the philosophy of perception is a phenomenology of some kind. 2. Philosophy of Perception as a branch in epistemology regards the veridical—or illusory—nature…

Read more

Artistieke vrijheid? (Juridisering van het esthetische.)

“Kreuk denkt precies te weten hoe het werk eruit zou hebben gezien dat ik voor hem zou maken. Denkt hij nou heus dat ik mijn artistieke vrijheid zo laat inperken?” (p. C7, mijn cursivering). Waarom zegt Danh Vo “artistieke vrijheid”? Natuurlijk gaat een kunstenaar niet vooraf perfect uitspellen hoe een werk dat hij nog moet…

Read more

Dik en dun en afstand

Dik en dun heeft bij schoonheid ook met afstand te maken. De situatie waarbij we een mooie filmster, zeg, aan de overkant van de straat zien langslopen, heeft ze de schoonheid die bij haar (halfgoddelijke) status hoort: daar zitten geen onregelmatigheden in; alles zit goed. Onze waarneming van haar schoonheid is dun. Als ze naar…

Read more

Drogredenen en topsalarissen

V. Waarom verdienen topmanagers exorbitante bedragen? A. Omdat ze met autoriteit veel geld vragen. Degenen aan wie ze dat geld vragen denken: “Wie zoveel geld vraagt moet wel heel goed zijn. En daarom geven we het ook, want anders gaat hij nog ergens anders heen.” A: Iemand vraagt met autoriteit veel geld. B: Iemand die…

Read more