Philosophy of the Arts

Filosofie (nl.)

Mentale representaties

Als ik een stoel zie in mijn kamer, zou ik daar volgens bepaalde theorieën een mentale representatie van moeten hebben in mijn hersenen—iets wat we met een fMRI-scan in beeld kunnen brengen en wat door onze hersenen verder verwerkt wordt.

Is die mentale afbeelding een plaatje alleen van de stoel of ook van de tafel ernaast, de vloer eronder en andere details? Kan een neurofysioloog deze vraag beantwoorden, kijkend naar de scan-uitslag op de monitor?

1. Het zou logisch zijn dat zo’n mentale afbeelding een plaatje is van alle details (ook de irrelevante—en dat zijn er nogal wat) omdat al die details op het moment van de waarneming ook mijn retina bereiken. Dat er licht op de objecten valt wat reflecteert en de lenzen van mijn ogen passeert is immers een causaal proces zoals het maken van een foto. Maar waarom zou je dan zeggen dat deze mentale representatie er een van de stoel is, in plaats van een van het hele visuele veld?

2. Als de neurofysioloog de mentale representatie als de afbeelding van de stoel alleen beschouwt, zonder de rest eromheen, welk fysiologisch, causaal proces heeft dan die irrelevante details weggefilterd?

Normaliter zeggen we natuurlijk dat het mijn aandacht is die louter op de stoel gericht is, die maakt dat ik de stoel zie en de rest niet opmerk. Maar wat is aandacht, neurofysiologisch gezien?