Philosophy of the Arts

Papers

… for download. But do not forget to also check my website

De psychologische werkelijkheid van het zelf

De ethiek, de psychologie en het recht draaien om het zelfbeeld dat het subject ontleent aan introspectie, de spiegel en de anderen. Hoewel deze wegen alle bijdragen aan dit zelfbeeld, zijn het, volgens mij, “de anderen” die het beheren. Deze these staat op gespannen voet met de moderne opvatting van het zelf als geconcipieerd en…

Read more

De ontologische drogreden in de analytische esthetica

Kunstwerken realiseren intenties. Intenties van makers die met hun werk ervaringen willen opwekken bij degenen die het aanschouwen, lezen of beluisteren. Wie de esthetische waarde van een of ander kunstwerk wil kunnen uitleggen, of de morele relevantie van het artistieke domein als geheel, moet hier van uitgaan. De ontologische drogreden is de opvatting dat voor…

Read more

Identiteit en de Media

Beamer presentatie.“Identiteit en de media”, Hogeschool der Kunsten Utrecht, 9 February 2009. »   (2.1M)

Read more

Toekomstdromen

Docentencolumn Geestdrift, Facultair Magazin, Geesteswetenschappen, Utrecht, 5:1, 2009, p. 6. »   (29K)

Read more

immorele kunst als het geweten van onze cultuur

We zeggen dat kunst autonoom is. Daarmee bedoelen we onder meer dat ze niet immoreel kan zijn. Maar is dat wel zo? We zien tegenwoordig zoveel immorele kunst. En willen we die autonomie nog wel in deze tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met ingewikkelde morele problemen waar politiek noch ethiek goed raad mee weten…

Read more

Oordelen in de morele situatie

Wanneer wordt een overweging moreel en wanneer is ze “slechts” psychologisch? In de Kritik der Urteilskraft, zo zou men kunnen betogen, realiseert Kant zich dat het probleem van het actuele beoordelen van een situatie een psychologische kwestie is.3) In de tweede inleiding die Kant voor dit boek schreef, vraagt hij zich af hoe we onze…

Read more

Kunst en de mensensoort

Een eenvoudig antwoord op de vraag of er plaats is voor een humanistische benadering in de filosofie van de kunst had kunnen bestaan uit een analyse van ons kunstbegrip, waarin duidelijk en primair gerefereerd wordt naar mensen. Het zijn mensen die kunst maken (andere dieren of computers maken geen kunst) en mensen zijn het voor…

Read more

Kuipers over Comparatief Realisme

Theo Kuipers’ Comparative realism appeals to aesthetic criteria for establishing how theories near the truth. My commentary suggests that aesthetic criteria, such as beauty, have a power to existentially prove something’s reality only when they are taken to supervene on a perceptual access to it. Yet, the aesthetic criteria used in Kuipers’ argument are meant…

Read more