Philosophy of the Arts

Papers

… for download. But do not forget to also check my website

Nader tot het beeld.

Over spiegels, foto’s en aurata. Wat u ook meemaakt, een gebeurtenis is het pas wanneer het gerepresenteerd is. Een representatie cre ̈eert de afstand die nodig is om de gebeurtenis te identificeren. Alleen dankzij representaties ook weet u iets over al die gebeurtenissen waar u niet bij heeft kunnen zijn. Representaties kunnen iets ook naderbij…

Read more

Representaties Waarnemen

REPRESENTATIES ZIJN ER IN SOORTEN: afbeeldingen, beschrijvingen, sculpturen. Er bestaan ook veel theorieën over wat het precies zijn, die óf wijselijk slechts één type representatie behandelen of vanuit één type vertrekken en de andere daarmee vergelijken. Zo’n vergelijkende benadering sta ik hier ook voor. De meeste vergelijkingen gaan uit van ‘beschrijving’, omdat beschrijvingen standaard minder…

Read more

Onze kunsten en het beeldverbod

In de bijbel staat: ‘Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.’ (Exodus 20:4). Wat wordt hier precies verboden en waarom zouden wij ons er aan houden? 2004 ‘”… geen afbeelding van enig wezen”. Onze kunsten en het…

Read more

Hoe lang duurt een schilderij?

… en waar bevindt zich de film? Moet men tegenwoordig medelijden hebben met kunststudenten? Adorno begin zijn Aesthetische Theorie veertig jaar geleden al met de opmerking dat niets wat met kunst te maken heeft nog vanzelfsprekend is, behalve die onvanzelfsprekendheid zelf. Sindsdien lijkt de situatie alleen maar erger geworden. En ik heb het nu niet…

Read more

Expression As Representation

According to Richard Wollheim, three ways of seeing are involved in beholding a painting—i.e. seeing-in, expressive perception, and the capacity to experience perceptual delight (PA 45)—and the painter relies on the beholder to use them in appreciating his paintings. Only the first two ways are relevant to my argument. Seeing-in is the kind of perception…

Read more

De representatie van bewustzijn

Moraal en representatie zijn innig verbonden. Dat verband geldt in de praktijk van het handelen, het geldt voor de soort (als wezenlijk kenmerk) en voor de instituten waarmee we het reguleren door er wetten en gewoonten over vast te stellen. Iedere cultuur moet er op eigen wijze mee klaarkomen. De problemen hierbij gaan niet alleen…

Read more

Television as an Art: On Humiliation-TV

The talk show is our paradigm example of humiliation television: people causing embarrassment in others as well as themselves in front of the camera. Often, fits of rage ensue, and the enraged will find themselves doing things they would not dream of doing in full daylight, so to speak. The humiliation that I will be…

Read more

Kant’s Regulative Principle of Aesthetic Excellence

The Ideal Aesthetic Experience Certain aesthetic evaluative concepts relate to specific experiences in a non-trivial way. An analysis of our attributions of aesthetic excellence provides us with interesting insights in the idea that our judgements of taste are founded upon an aesthetic experience. Only two rather unfelicitous strategies appear to have been available to analytic…

Read more

Making Sense of Kant’s Ideal of Beauty.

On Exemplary Art as the Symbol of Morality. According to Kant the experience of knowledge of the world depends on the categories of our understanding and the forms of our intuition. What exceeds this experience, the supersensible, comes in two guises: either as the substrate of appearances, the thing in itself; or as the moral…

Read more

Kant on What Pleases Directly in the Senses

To those who know the original performance by Jimi Hendrix of “Little Wing” Stevie Ray Vaughan’s cover may at first sound like a fraud.1 Vaughan is playing a Jimi original in a Jimi-like manner, and this is, simply, ‘not done’. Now why would we want to regard this performance of “Little Wing” inauthentic’? Surely, melodies…

Read more