Philosophy of the Arts

Stads (nl.)

Filosoferen over de stad. Maakt dat mij de stadsfilosoof van Utrecht?

De eerste wet van de weg

De aard van de wegen is ingegeven door het handelen van de auto. Als er kuilen of bobbels in de weg zitten, worden die verwijderd dan en slechts dan als de auto er last van heeft. Nu de auto’s betere veringen krijgen—ik doel op de mode der four-wheel-drives—valt te vrezen voor meer en meer lekke…

Read more

Inburgering als Opvoeding

Opvoeding is geen lessituatie Lessen leiden tot een eindproef waarin kennis en andere leerbare technieken worden getoetst. Dat mensen die een reeks lessen hebben doorlopen daardoor ook tot een bepaalde manier van samenleven zijn opgevoed is wishful thinking. We hopen dat het zo werkt, maar de relatie tussen de twee, tussen enerzijds iets bepaalds kunnen…

Read more

De Nederlander en zijn fiets

Wij Nederlanders gaan er prat op dat iedereen minstens een fiets heeft. We geven ook openlijk te kennen dat we vinden dat meer mensen moeten fietsen. Het zou gezond zijn en goed voor het milieu en dergelijke. We willen ook—dat eigenlijk vooral—de files oplossen. Waarom doen we niets tegen de modes die er bestaan. Wie…

Read more

Derde wet van de auto

Het is de auto die handelt op de weg, ook al is het de geest van de automobilist die er de motivatie voor levert. De automobilist heeft zich dusdanig aan zijn nieuwe lichaam uitgeleverd, dat al zijn motivaties er rekening mee houden. Hij handelt niet als de belichaamde persoon die hij is zodra hij uitgestapt…

Read more

De eerste wet van de fietser

Een fietser is een persoon. Iemand die zich met persoonlijke toewijding van de ene naar de andere plek werkt. De fietser voelt de wind, de regen en de zon; ruikt de geuren van de buitenlucht, hoort de gebeurtenissen om hem heen.

Read more

De eerste wet van de auto

De auto is een machine. Er zit weliswaar een mens in, maar die heeft zich de machine als lichaam aangemeten. De persoon die in zijn auto stapt, legt zijn lichaam af en meet zich een nieuw aan: zijn auto. Van een persoon met een mensenlichaam wordt hij een automobilist: een persoon met een auto-lichaam. Men…

Read more

De merels in mijn boom

Vandaag, 28 oktober (!), is de merel begonnen een nest te bouwen in de boom voor mijn huis. Sad, but true. Hij lijkt er trouwens even snel ook weer mee gestopt te zijn.

Read more

De tweede wet van de fietser

De meeste inperkingen voor de fietser zijn het resultaat van het handelen van de auto. (Ik doel niet op de rand van de weg). Fietsers moeten voor rood stoppen, omdat ze anders door auto’s doodgereden worden. Er staan onderbroken strepen langs een fietsstrook op een asfaltweg, omdat anders de auto’s daar gaan rijden. Maar alleen…

Read more

De tweede wet van de auto

Waar de auto kan daar zal hij ook. De enige manier om auto’s van brede fietspaden af te houden, is door er paaltjes in te monteren. De enige manier om auto’s aan hun snelheid te houden, is door vervelende drempels in de weg aan te brengen. De enige manier om auto’s van een weg door…

Read more

Het landschap

Lees je M, het ‘maandblad’ van het NRC Handelsblad, van mei 2003, dan word je geconfronteerd met de teloorgang in het Nederlandse landschap. Fotoseries laten zien hoe in het verloop van een schamele twee jaar lieflijke lanschappelijke taferelen worden weggekapt en vervangen door snelwegen (vooral). Waarom worden ‘bij ons’ de bomen zo gemakkelijk omgekapt? En…

Read more