Philosophy of the Arts

Empiricisme

Empirisme

1. De theorie dat alle waarheden in de zintuiglijkheid bevestigd moeten (kunnen) worden–de zogenaamde extreme variant van het empirisme–vindt vooral opgang aan het begin van de 20e eeuw, in het logisch positivisme. Vertegenwoordigers: de vroege Wittgenstein (van de Tractatus Logico-Philosophicus), en Carnap.
2. Volgens Hume kan de verbeelding wel ideeën ordenen, maar kan ze daarbij geen geloofssentiment veroorzaken. Inderdaad, ons geloof in de werkelijkheid van een bepaalde toestand is een sentiment.

You must be logged in to post a comment.