Logo Utrecht University

Philosophy of the Arts

Filosofie van de kunsten (esthetica)

De blikken van gefotografeerden.

  1. Geabsorbeerd door eigen gedachten en gevoelens (lijden), niet bewust van het feit dat een fotograaf op het punt staat de foto te maken.
  2. Bezig met anderen, schijnbaar onbewust van het feit dat iemand op het punt staat de foto te maken.
  3. Bewust van de fotograaf, negatief: men reageert gebeten op het feit dat iemand een foto maakt (voyeurisme).
  4. Bewust van de fotograaf, positief: men presenteert zich aan de fotograaf.
  5. Men kijkt via de camera de kijker (die later de foto zal zien) aan.

Deze blikken kennen we van de volgende typen foto’s:

  1. Iconische foto’s
  2. Pornografie
  3. Een bepaald type voyeuristische pornografie
  4. Portretten
  5. Selfies

De fotograaf maakt zich expliciet kenbaar aan de gefotografeerde bij portretten (4.). Pornografie is meestal een samenwerking tussen de seks-“acteurs” en de camera-persoon, maar die fotograaf is geen actor in de scene, men registreert slechts het seksuele spel (2). Porno-spelers kijken soms uitnodigend of uitdagend naar de eindgebruiker (via de camera) ; soms naar de fotograaf als plaatsvervanger van de eindgebruiker.