Philosophy of the Arts

Literature

J.M. Coetzee

“Is dit Coetzee? Dat is een makkelijke. Hoe vinden we een auteur? Door naar Zuid-Afrika af te reizen? Dat denk ik niet. We vinden hem door die boeken op de juiste manier te lezen. Wat “juist” is? Daarover zal ik het hier hebben.
Is “dispassionate” een goede term om zijn manier van schrijven te duiden? Die is lastiger. Eerst moeten we begrijpen wat met ‘dispassionate” (de term is van David Goldblatt) bedoeld is. Er zijn meer van die “dis-”, “-loos” of “ont-” begrippen in gebruik in ons denken over kunst, maar die werken anders. […] In positieve zin betekent het: de gebeurtenissen vooral als zichzelf, om zichzelfs willen te presenteren. Dat nu, zie ik in het werk van Goldblatt en Coetzee.”

“Artistiek engagement. Vijf thesen over artistieke transparantie”. Is dit J.M. Coetzee? – Dispassion, De Balie, Amsterdam, 16 mei 2010. »  Gerwen Coetzee (589K) PDF

You must be logged in to post a comment.