Philosophy of the Arts

Filosofie van de kunsten (esthetica)