Philosophy of the Arts

Filosofie van de kunsten (esthetica)

Waarneming en Esthetische Waarneming

Alfred Lessing in zijn verzet tegen de esthetische relevantie van vervalsing, mengt de twee betekenissen die “esthetisch” heeft. Hij zegt dat we esthetisch het verschil niet zien tussen een origineel en zijn perfecte vervalsing [hij bedoelt: je kunt het niet zien!] en concludeert dat “fake or not” dus geen esthetisch verschil maakt voor onze beoordeling.
Hij betoogt niet dat esthetische beoordeling en waarneming een en hetzelfde zijn. [En “aesthetic experience” hangt qua concept ergens tussen de twee in!]

Wollheim legt het uit: het gaat niet om zoiets als zuivere waarneming maar om waarneming die “suitably prompted” is. Denk aan afbeeldingen vol verborgen figuurtjes: zodra iemand je erop gewezen heeft, zie je ze!hidden figures

Lessing, Alfred. 2008. “What is Wrong with a Forgery?” In Arguing about art. Contemporary Philosophical Debates. Third edition, edited by Alex Neill and Aron Ridley, pagina’s nog onbekend. London: Routledge.
Wollheim, Richard. 2001. “On Pictorial Representation.” In Richard Wollheim on the Art of Painting. Art as Representation and Expression, edited by Rob van Gerwen, 13–27. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

You must be logged in to post a comment.